ZARZĄDZENIE Nr 130/2012

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

ZARZĄDZENIE Nr 130/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 22 maja 2012 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Na podstawie art. 36a ust. 6, w związku z art. 5c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w Choroszczy w następującym składzie:

1) Jerzy Ułanowicz – organ prowadzący szkołę – przewodniczący,

2) Józef Waczyński – organ prowadzący szkołę,

3) Piotr Tymiński – organ prowadzący szkołę,

4) Jolanta Jurgiel – organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

5) Dorota Zimnoch- organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

6) Wanda Wysocka – rada pedagogiczna,

7) Edyta Anna Siemieniuk – rada rodziców,

8) Jarosław Kałmucki- zakładowa organizacja związkowa

9) Ryszard Urbańczyk - zakładowa organizacja związkowa

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-05-22

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-05-22