Zarządzenie Nr 126/2012

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

Zarządzenie Nr 126/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2011 r.

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządzam:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Choroszczy sprawozdanie finansowe za 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3 i 4.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-04-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-04-26