Zarządzenie Nr 114/2012

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Zarządzenie Nr 114/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 201 poz. 1183) oraz § 11 Uchwały Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 32 689 992 zł, w tym:

dochody bieżące – 27 769 428 zł,

dochody majątkowe – 4 920 564 zł

- plan wydatków – 33 206 228 zł, w tym:

wydatki bieżące – 26 831 255 zł,

wydatki majątkowe – 6 374 973 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-03-02

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-03-02