Zarządzenie Nr 111/2012

w sprawie wprowadzenia instrukcji obrotu kasowego w związku z pozyskiwaniem dochodów z lodowiska.

Zarządzenie Nr 111/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji obrotu kasowego w związku z pozyskiwaniem dochodów z lodowiska.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję obrotu kasowego w związku z pozyskiwaniem dochodów z lodowiska.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 111/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 23.02.2012 r.

Instrukcja obrotu kasowego w związku z pozyskiwaniem dochodów z lodowiska.

  1. Poborem opłat za korzystanie z lodowiska zajmują się osoby pracujące na obiekcie.
  2. Kasa fiskalna w okresie otwarcia lodowiska przekazywana jest pracownikom pracującym na obiekcie.
  3. Każdorazowe przyjęcie gotówki od osoby fizycznej jest związane z wciągnięciem kwoty na kasę fiskalną.
  4. Funkcję biletu wstępu na obiekty spełnia paragon fiskalny.
  5. Rozliczenie gotówki następuje do godz. 13.30 następnego dnia. W przypadku dnia wolnego od pracy kolejnym dniem jest pierwszy dzień roboczy. Pracownik odpowiedzialny za rozliczenie gotówki rozlicza się w kasie Urzędu Miejskiego w Choroszczy na podstawie raportu dziennego z kasy fiskalnej. Kasjer wystawia dowód wpłaty KP i odprowadza gotówkę do banku.
  6. Gotówka na obiektach powinna być przechowywana w metalowej kasetce. Kasetka powinna być zabezpieczona w metalowej szafie zamkniętej na klucz. Pracownik ponosi odpowiedzialność za przyjętą gotówkę.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-02-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-02-29