Zarządzenie Nr 110/2012

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Zarządzenie Nr 110/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz § 11 Uchwały Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2011 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmianę w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- plan dochodów – 32 389 292 zł, w tym:

dochody bieżące – 27 603 728 zł,

dochody majątkowe – 4 785 564 zł

- plan wydatków – 32 905 528 zł, w tym:

wydatki bieżące – 26 776 675 zł,

wydatki majątkowe – 6 128 853 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Jerzy Ułanowicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kunikowska

Wprowadzający: Joanna Kunikowska

Data modyfikacji: 2012-02-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-02-03