ZARZĄDZENIE Nr 195/2012

w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2012/2013

ZARZĄDZENIE Nr 195/2012

Burmistrza Choroszczy

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie określenia ilości i wysokości stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Choroszcz na rok szkolny 2012/2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)oraz § 9 Załącznika nr 1 do uchwały Nr VII/81/2011 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Choroszcz, zarządzam, co następuje:

§ 1

Określa się ilość i wysokość stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe przyznanych uczniom w roku szkolnym 2012/2013 w następujący sposób:

  1. ilość stypendiów – 1
  2. wysokość stypendium od 01 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. – 200 zł miesięcznie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Winnicki

Wprowadzający: Andrzej Winnicki

Data modyfikacji: 2012-11-15

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2012-11-15