Uchwały z XII Sesji - 29.12.2015 r.

1) Uchwała Nr XII/105/2015 — w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” dla terenu Gminy Choroszcz,

2) Uchwała Nr XII/106/2015 — w sprawie zmian w budżecie na rok 2015;

3) Uchwała Nr XII/107/2015 — w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

4) Uchwała Nr XII/108/2015 — w sprawie uchwalenia budżetu gminy Choroszcz na 2016 rok,

5) Uchwała Nr XII/109/2015 — w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016 — 2019,

6) Uchwała Nr XII/110/2015 — zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych,

7) Uchwała Nr XII/111/2015 — w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

8) Uchwała Nr XII/112/2015 — w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2016.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2016-01-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2016-01-04