Uchwały z XI Sesji z 27.11.2015 r.

1. w sprawie wprowadzenia zmian w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2015

2. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

3. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

4. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele rolne na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr geodezyjnym 242/2, położonej w Złotorii w Gminie Choroszcz

5. w sprawie wprowadzenia Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko — Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno — szatniowego

6. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Choroszcz sołectwa Turczyn

7. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-12-01

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-12-01