Uchwały z VIII Sesji z 23.06.2015 r.

1) Uchwała Nr VIII/69/2015 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,

2) Uchwała Nr VIII/70/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za 2014 rok,

3) Uchwała Nr VIII/71/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,

4) Uchwała Nr VIII/72/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przeprowadzenie cyklu badań przesiewowych w 2015 r.,

5) Uchwała Nr VIII/73/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań,

6) Uchwała Nr VIII/74/2015 w sprawie zmiany uchwały IX/58/95 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 23 marca 1995 r. w sprawie utworzenia spółki jednoosobowej z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta i Gminy Choroszcz,

7) Uchwała Nr VIII/75/2015 w sprawie powierzenia Zakładowi Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Spółka z o.o zadania własnego gminy,

8) Uchwała Nr VIII/76/2015 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,

9) Uchwała Nr VIII/77/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku,

10) Uchwała Nr VIII/78/2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku,

11) z Uchwała Nr VIII/79/2015 mieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Choroszcz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

12) Uchwała Nr VIII/80/2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w związku z planowanym referendum ogólnokrajowym

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-06-26

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-06-26