Uchwały z VII Sesji z 12.05.2015 r. cz. 1

1) Uchwała Nr VII/54/2015 – zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu liczbowego i osobowego Komisji Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa Rady Miejskiej w Choroszczy,

2) Uchwała Nr VII/55/2015 – w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,

3) Uchwała Nr VII/56/2015 – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Gminy Choroszcz wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

4) Uchwała Nr VII/57/2015 - w sprawie określenia limitu kwoty do zaciągania zobowiązań skutkujących wydatkami budżetów lat kolejnych,

5) Uchwała Nr VII/58/2015 - o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 r. na dofinansowanie opracowań dokumentacji projektowych na przebudowę z rozbudową dróg powiatowych położonych na terenie gminy Choroszcz,

6) Uchwała Nr VII/59/2015 - w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Choroszcz na lata 2015-2023",

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-05-18

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-05-18