Uchwały z VI Sesji z 31.03.2015 r. cz. 2

1) Uchwała Nr VI/46/2015- w sprawie włączenia do Zespołu Szkół w Choroszczy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

2) Uchwała Nr VI/47/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

3) Uchwała Nr VI/48/2015 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

4) Uchwała Nr VI/49/2015 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

5) Uchwała Nr VI/50/2015 - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2015 roku.

6) Uchwała Nr VI/51/2015 - w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2015

7) Uchwała Nr VI/52/2015- w sprawie wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Choroszczy

8) Uchwała Nr VI/53/2015 - w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inwentaryzacyjnej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-04-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-04-03