Uchwały z VI Sesji z 31.03.2015 r. cz. 1

1) Uchwała Nr VI/39/2015 – w sprawie zmian w budżecie na2015rok,

2) Uchwała Nr VI/40/2015 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 r. na dofinansowanie opracowań dokumentacji projektowych na przebudowę z rozbudową dróg powiatowych położonych na terenie gminy Choroszcz

3) Uchwała Nr VI/41/2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują diety sołtysom oraz przewodniczącym zarządów osiedli.

4) Uchwała Nr VI/42/2015 - w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Choroszcz

5) Uchwała Nr VI/43/2015 - w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

6) Uchwała Nr VI/44/2015 - w sprawie nadania nazw ulic

7) Uchwała Nr VI/45/2015 - w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół w Choroszczy oraz likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy poprzez stopniowe wygaszanie

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-04-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-04-03