Uchwały z IX Sesji z 4.09.2015 r.

1. Nr IX/81/2015 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej

2. Nr IX/82/2015 - w sprawie zmian w budżecie na rok 2015.

3. Nr IX/83/2015 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie odłączenia wsi Turczyn od sołectwa Klepacze i utworzenia nowego sołectwa Turczyn.

4. Nr IX/84/2015 - zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.

5. Nr IX/85/2015 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

6. Nr IX/86/2015 - w sprawie przystąpienia M-G CK i S w Choroszczy do Stowarzyszenia NAREW.

7. Nr IX/87/2015 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-09-08

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-09-08