Uchwały z IV Sesji - 29.01.2015 r.

1)Nr IV/25/2015 - w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,

2) Nr IV/26/2015 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2015 r.,

3) Nr IV/27/2015 – zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno – szatniowego oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z lodowiska „Biały Orlik”,

4) Nr IV/28/2015 - o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy,

5) Nr IV/29/2015 – o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotorii w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy,

6) Nr IV/30/2015 - o zamiarze włączenia do Zespołu Szkół w Choroszczy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy,

7) Nr IV/31/2015 - w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół w Choroszczy oraz likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy poprzez stopniowe wygaszanie,

8) Nr IV/32/2015 - w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Choroszcz,

9) Nr IV/33/2015 - w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i nadania statutu,

10) Nr IV/34/2015 - w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi,

11) Nr IV/35/2015 - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Choroszczy,

12) Nr IV/36/2015 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz ustalenia wyższej stawki jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2015-02-04

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-02-04