Uchwały z XXIII Sesji - 26.06.2009 r.

1) Nr XXIII/178/09 - w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,

2) Nr XXIII/179/09 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku,

3) Nr XXIII/180/09 - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz,

4) Nr XXIII/181/09 - w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/164/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.03.2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu,

5) Nr XXIII/182/09 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu gminy Choroszcz,

6) Nr XXIII/183/09 - w sprawie zaciągnięcia kredytu,

7) Nr XXIII/184/09 - w sprawie zmiany uchwały Nr IV/51/03 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.04.2003 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie gminy Choroszcz.

Uchwały do pobrania w formie załączników.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2009-06-29

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-06-29