Uchwały z XXII Sesji - 30.04.2009 r.

1)Nr XXII/171/09 - w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Choroszczy z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy,

2) Nr XXII/172/09 - w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,

3) Nr XXII/173/09 - udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej,

4) Nr XXII/174/09 - w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Pańki”,

5) Nr XXII/175/09 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania , w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz,

6) Nr XXII/176/09 - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,

7) Nr XXII/177/09 -w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwały do pobrania w formie załączników.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2009-05-05

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-05-05