Uchwały z XXI Sesji - 30.03.2009 r. - cd

1)Nr XXI/162/09 — w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok;

2)Nr XXI/163/09 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz;

3)Nr XXI/164/09- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu;

4)Nr XXI/165/09 — w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowej;

5)Nr XXI/166/09 — w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Choroszcz;

6)Nr XXI/167/09 — w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;

7)Nr XXI/168/09 — w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok;

8)Nr XXI/169/09 — w sprawie ujednolicenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Choroszczy;

9)Nr XXI/170/09 — w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania;

Uchwały do pobrania w formie załączników.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2009-03-31

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2009-03-31