Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen

Termin ważności strony 2008-08-06

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz”

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Choroszczy uchwały Nr XIII/107/08 z dnia 28 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz”, polegającej na powiększeniu obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Porosły przewidzianych pod lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w terminie do dnia 5 sierpnia 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Choroszczy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kuźmicki

Wprowadzający: Roman Kuźmicki

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2008-07-11