INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów OKW i losowania składów OKW

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Białymstoku I

z dnia 25 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Choroszcz obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Białymstoku I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 28 września 2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy do niżej wymienionych komisji wyborczych:

  1. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 5, w liczbie 1, 

    2. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 13:45  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy – pokój nr 15.

§ 3.

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 14:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy  – pokój nr 15 odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

  1. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

   2. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 2

- Nr 8

- Nr 10

§ 4.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
 
w Białymstoku I

 

  Jacek Malinowski


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Sołowianiuk

Data wytworzenia: 2018-09-25

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-09-25

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2018-09-25