Projekty uchwał na XXXVI Sesję 21.06.2018 r.

1)   projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

2)   projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy,

3)   projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Choroszczy,

4)   projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018,

5)   projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022,

6)   projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

7)   projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji” Spółka z o.o. z siedzibą
      w Choroszczy, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów,

8)  projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed               bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Choroszcz,

9)  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębów Klepacze, Turczyn i Krupniki,

10) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu M-G OPS w Choroszczy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2018-06-13

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-06-13

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-06-13