Projekty uchwał na XXXV Sesję - 24.05.2018 r.

  1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018
  2. projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia gminnego
  3. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego
  4. projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Choroszcz
  5. projekty uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębów:

- Porosły i Łyski

- Turczyn

  1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy MGCK w Choroszczy i nadania Statutu
  2. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Choroszcz publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
  3. projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz
  4. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  5. projekty uchwał w sprawie skarg na działalność Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2018-05-16

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2018-05-16

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2018-05-16