Komisje Rady Miejskiej w Choroszczy

 

 

Komisje Rady VIII Kadencji

W dniu 22 listopada 2018 r. Rada Miejska w Choroszczy powołała następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w Choroszczy oraz ustaliła przedmiot ich działania:

1) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Choroszczy działająca na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 r. Dz. U. z 2018r. poz. 994), w składzie:

 • Piotr Waczyński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Grzegorz Wacław Gereluk – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Barbara Walesiuk
 • Jacek Dąbrowski

 

 

2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Choroszczy działająca na podstawie art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 r. Dz. U. z 2018r. poz. 994)

 • Anna Barbara Aponowicz – Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Adam Kamieński – Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Marian Kosakowski
 • Jan Czarniecki
 • Grzegorz Popko

 

3) Komisja Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Choroszczy działającą w zakresie spraw finansów, infrastruktury, oświaty i spraw społecznych, w składzie:

 • Jacek Dąbrowski – Przewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych
 • Jan Czarniecki – Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych
 • Anna Barbara Aponowicz
 • Andrzej Kościuczyk
 • Piotr Waczyński
 • Adam Kamieński
 • Grzegorz Wacław Gereluk
 • Grzegorz Popko
 • Jacek Karol Jaroszewicz
 • Barbara Walesiuk
 • Sylwia Barbara Wiśniewska
 • Wioletta Kowieska
 • Marian Kosakowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2018-11-28

Wprowadzający: Andrzej Sołowianiuk

Data modyfikacji: 2018-11-28

Opublikował: Andrzej Sołowianiuk

Data publikacji: 2015-01-05