Strona utworzona 2015-01-05

Untitled

Komisje Rady VII Kadencji

W dniu 8 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Choroszczy powołała następujące stałe Komisje Rady Miejskiej w Choroszczy oraz ustaliła przedmiot ich działania:

1) Komisję Finansów, Infrastruktury i Rolnictwa działającą w zakresie spraw gospodarki finansowej gminy, budownictwa, gospodarki mieniem komunalnym, planowania przestrzennego, handlu i usług, przemysłu i rzemiosła, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska, w składzie:

- Jacek Jasiński - Przewodniczący

- Piotr Waczyńki - Wiceprzewodniczący (od 31.03.2017 r.)

- Barbara Walesiuk

- Andrzej Kościuczyk

- Jan Czarniecki (od 31.03.2017 r.)

- Marian Kosakowski

- Ireneusz Jabłoński

2) Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych działającą w zakresie spraw: kultury, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sportu, turystyki, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w składzie:

- Jacek Dąbrowski - Przewodniczący

- Jacek Karol Jaroszewicz - Wiceprzewodniczący

- Grzegorz Wacław Gereluk

- Piotr Siemieniuk

- Wioletta Kowieska

- Piotr Paweł Dojlida

- Tomasz Kraśnicki

Komisja Rewizyjna w składzie: działająca na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446)

- Grzegorz Wacław Gereluk - Przewodniczący

- Ireneusz Jabłoński - Wiceprzewodniczący

- Tomasz Kraśnicki

- Barbara Walesiuk

- Marian Kosakowski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-04-03

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2015-01-05