Zarządzenie 4/2017 z 27.10.2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku pracownikom obsługi i administracji Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017

Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy

 z dnia 27.10.2017 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku pracownikom

  obsługi i administracji Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy

 

               Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U.  z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) zarządzam co następuje:

 §1

Ustalam pracownikom obsługi i administracji Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r. (Święto Niepodległości). Dzień ten należy odebrać do 31 grudnia 2017 r. Odbiór dnia wolnego przez pracowników nie może zakłócić pracy w przedszkolu.      

 

 §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

w Choroszczy

 mgr Bożena Lenczewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Lenczewska

Data wytworzenia: 2017-10-27

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-11-09

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-11-09