Zarządzenie Nr 53/05

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 53/05

BURMISTRZA CHOROSZCZY

z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Ogrodniki Barszczewskie w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości na urzędową nazwę Ogrodniki i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Porosły – Kolonia w przedmiocie nadania urzędowej nazwy miejscowości Porosły – Kolonia .

Na podstawie Uchwały nr XVIII/177/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 kwietnia 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 125 poz. 1504) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Postanawia się wszcząć konsultacje z mieszkańcami wsi Ogrodniki Barszczewskie w przedmiocie zmiany nazwy miejscowości na urzędową nazwę Ogrodniki.

2. Postanawia się wszcząć konsultacje z mieszkańcami sołectwa Porosły - Kolonia w przedmiocie nadania urzędowej nazwy miejscowości Porosły – Kolonia

§ 2

konsultacje, o których mowa w § 1 będą przeprowadzone oddzielnie dla każdej miejscowości przez 3 – osobowe komisje w składzie:

1) dla wsi Ogrodniki Barszczewskie

a) Siemieniuk Jerzy- przewodniczący

b) Wasilewski Waldemar

c) Mogielnicki Krzysztof

2) dla sołectwa Porosły - Kolonia

a) Borowski Marek- przewodniczący

b) Białowieżec Lucyna

c) Mogielnicki Krzysztof

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się komisjom, o których mowa w § 2

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Dorożko

Wprowadzający: Zdzisław Dorożko

Data modyfikacji: 2005-12-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2005-12-14