Uchwały z XXX Sesji - 10.11.2017 r.

 1. Nr XXX/289/2017 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2017- 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2022,
 2. Nr XXX/290/2017 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
 3. Nr XXX/291/2017 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Choroszcz,
 4. Nr XXX/292/2017 - w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe,
 5. Nr XXX/293/2017 - w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe,
 6. Nr XXX/294/2017 - w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz na rzecz Powiatu Białostockiego,
 7. Nr XXX/295/2017 - o zmianie Uchwały nr XXIII/226/2017 Rady Miejskiej
  w Choroszczy z dnia 24.02.2017 r. w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin Białystok i Choroszcz,
 8. Nr XXX/296/2017 - o zmianie Uchwały nr XXIII/227/2017 Rady Miejskiej
  w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy przebudowie przepustu w ulicy Sportowej w miejscowości Porosły,
 9. Nr XXX/297/2017 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz i jego późniejszych zmian (zmiana kąta nachylenia połaci dachowych),
 10. Nr XXX/298/2017 - w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie miasta Choroszcz,
 11. Nr XXX/299/2017 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Branickiego w Choroszczy,
 12. Nr XXX/300/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kruszewie,
 13. Nr XXX/301/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Złotorii w ośmioletnią Szkołę Podstawową
  w Złotorii,
 14. Nr XXX/302/2017 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Choroszczy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Łukaszewicz

Data wytworzenia: 2017-11-14

Wprowadzający: Ewa Łukaszewicz

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Ewa Łukaszewicz

Data publikacji: 2017-11-14